Cennik opłat cmentarnych

Na podstawie uchwały Nr XLIII/236/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r.

I. Opłaty za korzystanie z cmentarza komunalnego.

L.p. Przedmiot Opłaty Wysokość opłaty Netto
1. Opłata za udostępnienie cmentarza ( dotyczy wykonania pochówku przez zakłady pogrzebowe, budowy grobowców, przeprowadzenie ekshumacji, dochówku po ekshumacji, zezwolenia na postawienie nagrobka, demontaż starego nagrobka i postawienie w to miejsce nowego nagrobka , itp. – RYCZAŁT 130,00 zł
1a. Opłata za udostępnienie cmentarza( dotyczy wykonania pochówku, budowy grobowców, przeprowadzenie ekshumacji, dochówku po ekshumacji) przez inne zakłady pogrzebowe niż MUK Sp. z o.o. 300,00 zł
2. Opłata za przechowanie zwłok w chłodni bez ceremonii pogrzebowej, za każdą rozpoczętą dobę. 80,00 zł
3. Opłata za miejsce pod grób ziemny jednoosobowy bez prawa budowy grobu murowanego na okres 20 lat 400,00 zł
4. Opłata za miejsce pod grób ziemny dwuosobowy ( w pionie) bez prawa budowy grobu murowanego na okres 20 lat 500,00 zł
5. Opłata za miejsce pod grób ziemny, dziecinny, na okres 20 lat 200,00 zł
6. Opłata za miejsce pod grób murowany jednoosobowy na okres 99 lat (opłata jednorazowa) 900,00 zł
7. Opłata za miejsce pod grób murowany dwuosobowy ( w pionie) na okres 99 lat( opłata jednorazowa) 1200,00 zł
8. Opłata za miejsce pod grób murowany dwuosobowy ( w  poziomie) na okres 99 lat (opłata jednorazowa) 1000,00 zł
9. Opłata za miejsce pod grób murowany czteroosobowy uwzględniający dwie kondygnacje na okres 99 lat ( opłata jednorazowa) 2500,00 zł
10. Opłata za przedłużenie ważności grobu ziemnego na okres 20 lat bez względu na ilość pochowanych osób 300,00 zł
11. Opłata za przedłużenie ważności grobu dziecinnego na okres 20 lat 150,00 zł
12. Opłata za rezerwację miejsca obok pochowanych z rodziny, bez prawa budowy grobu murowanego na okres 20 lat 450,00 zł
13. Opłata za przedłużenie rezerwacji miejsca, zarezerwowanego wcześniej obok pochowanych z rodziny, bez prawa budowy grobu murowanego na okres 20 lat 300,00 zł
14. Oplata za przekwalifikowanie istniejącego grobu jednoosobowego w grób dwuosobowy ( w pionie) 250,00 zł
15. Oplata za przekwalifikowanie istniejącego grobu ziemnego lub zarezerwowanego miejsca na grób murowany 500,00 zł

II. Opłata za korzystanie z urządzeń cmentarnych

1. Kaplica, chłodnia.

L.p. Wyszczególnienie Cena Netto
1. Kaplica Cmentarna 1 doba 46,00 zł
2. Przechowanie zwłok w chłodni 1 doba 103,00 zł